24/4/2012 Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Σητείας

24/04/2012 14:29  -  926 αναγνώσεις

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27/04/2012 και ώρα 14:15 μ.μ. η Δημοτική Κοινότητα Σητείας με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ στον κ. Παντελίδη Εμμανουήλ για κατάστημα επί της οδού Β.Κορνάρου 97 στη Σητεία.

                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                 

                                                                               Γιάννης Σφενδουράκης