Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σητείας

08/09/2017 08:27

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

 «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»

      Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών, ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών, με τη δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση άπορων κατοίκων του Δήμου Σητείας.

          Ο σκοπός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο δίκτυο πρωτοβουλιών και δράσεων στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

           Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο συνολικότερο στρατηγικό σχέδιο συντονισμού κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 2 3 4 5 Επόμενη »