Γνωστοποίηση Για την πρόσληψη δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 όπως ισχύει.

27/03/2024 11:43  -  1 αναγνώσεις

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει.  

Αρχεία