24-8-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

24/08/2020 13:45  -  1 αναγνώσεις

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. αρίθμ. 52878/22-08-2020 «τροποποίηση της ΚΥΑ αρίθμ.50175/07-08-2020» και της εγκυκλίου με αρίθμ. πρωτ. 52879/21-08-2020, αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών σχολικών μονάδων από τους Δήμους της Χώρας, με σύμβαση ΙΔΟΧ, άλλαξε η αίτηση συμμετοχής καθώς και η μοριοδότηση των υποψηφίων για τις παραπάνω θέσεις καθώς προστέθηκε το κριτήριο του αριθμού αιθουσών.
Παρακαλούνται όσοι έχουν καταθέσει ήδη αίτηση, να την επανυποβάλουν (ισχύει ως ημερομηνία κατάθεσης αυτή της πρώτης αίτησης), χρησιμοποιώντας τώρα το νέο έντυπο αίτησης που μας έστειλε το Υπουργείο, ενώ όσοι πρόκειται να υποβάλουν αιτήσεις από τώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το νέο έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται. Επίσης επισυνάπτεται και το νέο παράρτημα.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει μεταβληθεί.
Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι έχουν προϋπηρεσία πριν από το 2011 θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το Διευθυντή της μονάδας που απασχολήθηκαν στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα αποστείλει στο Δήμο συγκεντρωτική κατάσταση όπου θα βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος της απασχόλησης.
Ο Διευθυντής
Διοικητικών Υπηρεσιών
Οικονομάκης Μιχάλης