310802020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

31/08/2020 19:40  -  1 αναγνώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ (Απορριπτεοι-Προσωρινη κατάταξη υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης-Προσωρινή κατάταξη υποψηφίων μερικής απασχόλησης,- Συγκεντρωτικός αλαφαβητικός  πίνακας)