Κανόνες τήρησης αποστάσεων για την προστασία από τον covid-19 έως 26 Ιουλίου 2020.

16/07/2020 08:24  -  1 αναγνώσεις

 

Κανόνες τήρησης αποστάσεων για την προστασία από τον covid-19 έως 26 Ιουλίου 2020.

 

       Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/1.07.2020  (2798 Β΄)  με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» με ισχύ έως 26  Ιουλίου 2020.

 

Συνημμένα: η Κ. Υπουργική Απόφαση.

Αρχεία