Ανακοίνωση για τις άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου χρήσης 2024 απο το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

26/03/2024 14:01  -  1 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        Σητεία 26/ 03 /2024

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                           

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ        

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       

                         

Ο Δήμος Σητείας, καλεί τους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή στα κατά τόπους γραφεία των Δημ. Ενοτήτων Ιτάνου, Ανάληψης ( η Δημοτική Ενότητα Λεύκης θα εξυπηρετείται από το γραφείο της Σητείας) το αργότερο μέχρι τις 23 Απριλίου 2024, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Για την έκδοση της άδειας, πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία του Δήμου σχετική αίτηση και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας, είναι η προσκόμιση επικαιροποιημένου τοπογραφικού, θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας.

Εφόσον έχει ήδη προσκομιστεί και δεν υπάρχουν μεταβολές δεν απαιτείται. Σε όλες τις περιπτώσεις τροποποίησης του αιτούμενου χώρου, π.χ εμβαδόν, απαιτείται νέο τοπογραφικό διάγραμμα.

Επιπλέον προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας, είναι η μη ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο (Δημοτική ενημερότητα).

Στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί η παραπάνω άδεια στην προαναφερθείσα προθεσμία, η χρήση του χώρου θεωρείται αυθαίρετη και μετά από έλεγχο που ακολουθεί από το Α.Τ Σητείας, επιβάλλονται οι νόμιμες προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

 

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ:                       κ. Καμπανάκη Μαρία          2843340532

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ:              κ. Μαζωνάκη Καλλιόπη       2843340802

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ:              κ. Καμπανάκη Μαρία           2843340532

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:         κ. Κόλοβρατ Μαρία             2843051105

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ