10/7/2020 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

10/07/2020 10:24  -  1 αναγνώσεις

                                                                   

                                                                        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους υπηκόους τρίτων χωρών ότι πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν ως χρήστες της υπηρεσίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://applications.migration.gov.gr/   ώστε α) να επικοινωνούν με την Υπηρεεσία Μετανάστευσης που τους εξυπηρετεί και β) να έχουν πλήρη εικόνα του ηλεκτρονικού τους φακέλλου.