Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2016 Δημοτικής Συμβούλου ΑΙΛΑΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ

02/01/2017 13:19  -  104 αναγνώσεις

Δείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της Δημοτικής Συμβούλου Αϊλαμάκη Στυλιανής