Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2016 Δημοτικού Συμβούλου ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

30/12/2016 12:07  -  134 αναγνώσεις

Δείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ.