Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2015 του Δημοτικού Συμβούλου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ .

12/02/2016 08:50  -  552 αναγνώσεις

Δείτε στο παρακάτω συνημ. αρχείο την δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου Χριστοδουλάκη Παύλου.