Ανακοίνωση Ρύθμισης Οφειλών Ν 4611 2019

03/09/2019 08:46  -  1 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ                  

Σητεία  2-9- 2019

Αριθ. Πρωτ.: 6488


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   -  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ


Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνονται τα παρακάτω :

   Υπενθυμίζουμε στους οφειλέτες του Δήμου μας τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών τους  που έχουν βεβαιωθεί  μέχρι 16-7-2019   σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  110-117  Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019)  τεύχος Α΄).

  Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου  το αργότερο μέχρι 16-9-2019 .

  Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις  με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα, ως εξής:

● Εφάπαξ με απαλλαγή  100%
● σε  2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή  80%
● σε 25 έως 48 δόσεις  με απαλλαγή 70%
●  σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή  60%
● σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

    Για την υπαγωγή στη ρύθμιση καταβάλλεται  η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη,  καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα  και με ελάχιστο ποσό δόσης είκοσι (20) €

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.  Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις  ή η τελευταία καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες. Καλούνται οι οφειλέτες να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση σε διαφορετική περίπτωση μετά την παραπάνω ημερομηνία θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση και έχουμε υποχρέωση να  προχωρήσουμε σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα:  στο Δημ. Κατάστημα Σητείας  28433- 40532 ή 40522, στη Δημ. Ενότητα Ιτάνου 28433-40802, στη Δημ. Ενότητα Λεύκης 28433-40002 και στη Δημ. Ενότητα Ανάληψης 28430-51105.

 

Ο  Δήμαρχος Σητείας

 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ