Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/8/2018

14/09/2018 13:07  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/8/2018