Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 30/6/2018

16/07/2018 10:43  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 30/6/2018