Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 30/4/2020

13/05/2020 09:42  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 30/4/2020