Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/3/2020

14/04/2020 11:37  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/3/2020