ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

31/08/2018 14:13  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 04 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα

13:30, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα

παρακάτω  θέματα:

 

1        Εισήγηση κανονιστικής πράξης «Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου στην  Τ.Κ.

          Παλαικάστρου». 

2        Περί αιτήματος Γιαννικάκη Ιωάννη κοπής δένδρου (ελιάς ) στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου Σητείας.

3        Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος.

4         Γνωμοδότηση για κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ στις εισόδου του Πολύκεντρου Σητείας από τους δημοτικού

          δρόμους  Φουνταλίδου και Κολυδάκη (αίτημα Αγροτικού Σταφιδικού & Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Σητείας )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ