22/7/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου: Κατασκευή υποδομών Πλανηταρίου - Αστεροσχολείου Σητείας.

22/07/2021 11:23  -  1 αναγνώσεις

foto

Υπεγράφη από το Δήμαρχο Σητείας κ. Ζερβάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας « Μ-Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε » η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή υποδομών Πλανηταρίου - Αστεροσχολείου Σητείας, ποσού 502.284,86 € με ΦΠΑ.

 Το έργο, το οποίο εντάσσεται στην Πράξη « GEOSTARS - Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον - Εναλλακτικό Προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου », προβλέπει την κατασκευή και τον εξοπλισμό κτηρίου που θα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού/τουριστικού χώρου, ενός αστεροσχολείου επιμόρφωσης μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αστροπαρατήρησης και διαστήματος.

Το κτήριο θα εξοπλιστεί με τηλεσκόπιο, ηλιακό τηλεσκόπιο και εκπαιδευτικό πλανητάριο.

Ο χώρος που θα ανεγερθεί το κτήριο έχει εμβαδόν 1.824,51 τ.μ. και βρίσκεται εντός του οικισμού “ Συκιά ” της Κοινότητας Παπαγιαννάδων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014 - 2020 και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Σητείας.