Κέντρο Κοινότητας

11/07/2017 09:00  -  1 αναγνώσεις

 

     
   
     

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα θεσμοθετημένη δομή και αποτελούν το βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «one stop». Υποστηρίζουν μια εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, αποτελώντας ένα είδος «ομπρέλας» παρέχοντας υπηρεσίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται και θα ενισχύουν τις ήδη υφιστάμενες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός σημείου αναφοράς, υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των δημοτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται ήδη στην περιοχή του Δήμου Σητείας, όπως : Κοινωνική Υπηρεσία, Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Κέντρων Κοινότητας εντάσσεται στο συνολικότερο στρατηγικό σχέδιο συντονισμού κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε το σχετικό Βίντεο

 

 

 

 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

 • Πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας
 • Δικαιούχοι των προγραμμάτων «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», επιδόματος στέγασης, επιδόματος γέννησης, αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, ανασφάλιστου υπερήλικα
 • Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Άνεργοι/ες
 • Οικογένειες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα
 • Παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 • ΑμΕΑ
 • Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Σημειώνεται ότι ωφελούμενοι νοούνται οι :

1.Οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτης χώρας (τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, ούτε ιθαγένεια άλλου κράτους- μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή νόμιμα διαμένοντες Ανιθαγενείς.

2. Η τοπική κοινωνία : η κοινωνία μιας γεωγραφικής και διοικητικής ενότητας (Δήμου) στην οποία διαβιούν μόνιμα ή προσωρινά οι ως άνω αναφερόμενοι (σημείο 1) ωφελούμενοι, αλλά και κάτοικοι εκτός περιοχής εφόσον σε όμορο Δήμο δεν έχει συσταθεί Κέντρο Κοινότητας.


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ Κ.Κ.Σητείας

 Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη πολιτών

 

 • Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ κ.ά.
 • Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων και τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων.

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

 

 • Συνεργασία και παραπομπή σε άλλες δομές που υπάρχουν στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων : α) σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια και θέσεις εργασίας, και β) σε αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
 • Συνεργασία με την τοπική αγορά για την ένταξη των ανέργων.

Γ. Παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων

 

 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας και επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
 • Προγράμματα δημιουργία ευκαιριών για νέους π.χ. Επαγγελματικός προσανατολισμός εφήβων, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, πολιτισμικές δραστηριότητες.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με τοπικούς φορείς (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ).
 • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.

ΣΤΕΛΕΧΗ Κ.Κ. ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Κ.Σητείας

 Το Κ.Κ. Σητείας απαρτίζεται από δύο στελέχη:

 • την συντονίστρια Κοινωνική Λειτουργό, κα Ζάχου Μαρίνα, με αρμοδιότητες την ευθύνη Σχεδίου Λειτουργίας, εύρυθμη λειτουργία του Κ.Κ., ευθύνη συντονισμού προσωπικού, συντονισμό και αξιολόγηση δράσεων και συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες και φορείς.
 • την Ψυχολόγο, κα Δαμάσκου Αλεξάνδρα, με αρμοδιότητες τη διαχείριση περιστατικών ψυχολογικής στήριξης, διάγνωση και ψυχολογική αξιολόγηση, παροχή ψυχολογικής ατομικής ή ομαδικής στήριξης και τη συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες και φορείς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδός Γαβριήλ Αρκαδίου και Καζαντζάκη γωνία, κτίριο ΚΑΠΗ

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 7.00-15.00 μμ

Υποδοχή κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 9.00-13.00 μμ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  - Fax: 28430 – 28013

E – mail: kentrokinotitas@sitia.gr