ΔΟΚΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

15/09/2023 13:29  -  1 αναγνώσεις

ΔΟΚΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 16 /9/2023 έως και την Δευτέρα 25-9-2023