ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

24/12/2019 13:05  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 27 Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2019 Δ.Λ.Τ.Σ.
  2. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, στον Μητσακάκη Παναγιώτη  εκπρόσωπος της «ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε»   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «επιχείρηση παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 6.
  3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Σταματελάτο Ιωάννη – Γεράσιμο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «καφετέρια πιτσαρία ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 56.
  4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Χριστιά Αντώνιο  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «πιτσαρία - εστιατόριο», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 191.
  5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Παθιάκη Μιχαήλ  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 16.
  6. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στην    επιχείρηση «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε» νόμιμος εκπρόσωπος της η Αντωνιδάκη Μαρία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τοποθέτηση  πινακίδων,  του καταστήματος της «επιχείρηση αναψυχής & επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» επί της οδού Κ. Καραμανλή 4.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

         ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ