ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

08/11/2019 14:27  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 13 Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Απευθείας ανάθεση εκπόνηση μελέτης «μελέτη οριοθέτησης χώρων προς εξομοίωση με ζώνη λιμένα Κουρεμένου Δήμου Σητείας».
  2. Περί αιτήσεως Μαρκάκη Αικατερίνης  παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για υλοποίηση  δράσης ΤΟΜΥ Σητείας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

         ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ