ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

15/03/2019 15:26  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                            

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 19 Μαρτίου  2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

 

 

  1. Άρση ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 191 και 193 στη  Σητεία.
  2. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 και υποβολής της στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
  3. Γνωμοδότηση για την κοπή ή μη  δένδρων σε Τ.Κ Δήμου Σητείας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ