Διακήρυξη μειοδοτηκής φανερής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμου ιδιωτικού ακινήτου στην κοινότητα Τουρλωτής (Μόχλος) για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.

24/06/2020 15:14  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                           ΗΜΕΡ. : 24-06-2020

                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. :3912

Αρχεία