Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους

26/06/2020 14:53  -  1 αναγνώσεις

Παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αίτηση