Υπηρεσίες

04/09/2007 11:27  -  43576 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας επιθυμεί, με τη δημιουργία νέας Δημοτικής πύλης (portal), να προσφέρει ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πληροφόρηση, εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επισκεπτών και των δημοτών του.

Στόχος το έργου αυτού είναι η υπεύθυνη, γρήγορη, και διαφανής ενημέρωση του κοινού και η ικανοποιητική προσφορά δημοτικών υπηρεσιών, που θα είναι φιλική στον χρήστη και απαλλαγμένη από χρονοβόρες διαδικασίες και περιττή γραφειοκρατία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι φάσεις ένα και δύο του έργου. Αυτές αφορούν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση του κοινού συμπεριλαμβανόμενων και των δικαιολογητικών που χρειάζονται για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αιτήσεων, και χαράζουν την αρχή αμφίδρομης επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου, αφού τώρα, για πρώτη φορά, μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, αιτήσεις και άλλα επίσημα έγγραφα.

Σε μια δεύτερη φάση θα προσφερθούν επίσης:

Πιστοποίηση: Πρόκειται για ηλεκτρονική αναγνώριση ταυτότητας του χρήστη, η οποία θα εμπλουτίσει την δυναμικότητα της ηλεκτρονικής εμπειρίας και θα προσφέρει την δυνατότητα ουσιαστικής αμφίδρομης επικοινωνίας.

Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική συναλλαγή: Όταν το στάδιο αυτό του έργου υλοποιηθεί, θα μπορείτε να διεκπεραιώνετε όλες τις υποθέσεις που σας αφορούν μέσω υπολογιστή. Θα μπορείτε για παράδειγμα με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων αναγνώρισης της ταυτότητας σας, να υποβάλετε στην ανάλογη υπηρεσία επίσημες φόρμες και δικαιολογητικά, να παρακολουθείτε βήμα προς βήμα την υπόθεση σας, να λαβαίνετε επίσημα έγγραφα και αποφάσεις και να πληρώνετε, αν χρειαστεί, από την άνεση του σπιτιού σας, του γραφείου σας ή οποιουδήποτε άλλου χώρου διαθέτει υπολογιστή. Η κατοχύρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής από την πολιτεία θα βοηθήσει σημαντικά σε θέματα πιστοποίησης χρήστη.