Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

30/06/2020 11:33  -  1 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/