Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

12/12/2006 15:57  -  1704 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/