Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

12/12/2006 15:57  -  1704 αναγνώσεις

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως.