Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

12/12/2006 11:56  -  1182 αναγνώσεις

 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (Χορηγείται από το Δήμο εγγραφής)
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου