Χορήγηση Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών

22/09/2009 10:52  -  1261 αναγνώσεις

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας