Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

12/12/2006 13:23  -  1380 αναγνώσεις

 

Για ανήλικο :

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
  2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
  3. Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου

Για ενήλικα :

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Δύο φωτογραφίες
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητάς

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου