Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

28/11/2008 17:32  -  2079 αναγνώσεις

 

Για έκδοση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απαιτείται ταυτότητα και την αίτηση που επισυνάπτεται.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/