Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από την πατρική μου μερίδα

26/06/2020 13:49  -  1 αναγνώσεις

Για έκδοση "Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από την πατρική μου μερίδα" απαιτείται ταυτότητα και την αίτηση που επισυνάπτεται.