Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

12/12/2006 12:11  -  1195 αναγνώσεις

 

  1. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.