Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

12/12/2006 12:01  -  1233 αναγνώσεις

 

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)