Παραβάσεις ΚΟΚ και πρόστιμα

12/12/2006 16:23  -  1315 αναγνώσεις

  1. Έντυπο του προστίμου
  2. Δελτίο ταυτότητας
  3. Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ)