Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων και επανασυνδέσεις ΔΕΗ

12/12/2006 16:33  -  2528 αναγνώσεις

 

Α) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών – καταστημάτων

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας)
 2. Άδεια οικοδομής (θεωρημένη από την πολεοδομία) ή πράξη νομιμοποίησης, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο κτίσμα. Για τις αντιπαροχές πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας, όπου θα αναγράφονται με ακρίβεια τα τ.μ. της οικοδομής
 3. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία
 4. Αριθμός παροχής της ΔΕΗ (ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών)
 5. Λογαριασμό ΔΕΗ εργοταξιακού ρεύματος πρόσφατο εφόσον υπάρχει
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου),(εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας .
 7. Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τη συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος όταν πάρει βεβαίωση ηλεκτροδότησης (έντυπο υπηρεσίας).

Στην συνέχεια γίνεται αυτοψία από την υπηρεσία. Η προς ηλεκτροδότηση οικοδομή πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωμένη.

Όταν το διαμέρισμα είναι σε πολυκατοικία απαιτείται πίνακας σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας.

B) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών – καταστημάτων αυθαίρετων

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας).
 2. Βεβαίωση Πολεοδομίας (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
 3. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου) ,(εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας
 5. Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τη συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος όταν πάρει βεβαίωση ηλεκτροδότησης (έντυπο υπηρεσίας)

Γ) επανασυνδέσεις Δ.Ε.Η.

 1. Το χαρτί της διακοπής από τη ΔΕΗ
 2. Πληρωμή σε δημοτικό τέλος και ΤΑΠ, ότι αναλογεί στους μήνες διακοπής. Σε περίπτωση που το ακίνητο, στο χρονικό διάστημα της διακοπής ,είναι κενό, χρειάζεται το Ε2 της Εφορίας για να διαπιστωθεί το παραπάνω.
 3. Άδεια οικοδομής. Όταν δεν υπάρχει, βεβαίωση από Πολεοδομία ότι δεν ρυμοτομείται.

Η βεβαίωση προσκομίζεται στην ΔΕΗ