Έκδοση ετήσιων αδειών κοινόχρηστων χώρων

12/12/2006 16:06  -  1436 αναγνώσεις

 

Α) Αίτηση ενδιαφερομένου ,για όλες τις περιπτώσεις (έντυπο υπηρεσίας)

  1. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας (Προσοχή: αν στην άδεια δεν προβλέπεται η ύπαρξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός του καταστήματος, τότε απευθυνθείτε στο τμήμα έκδοσης αδειών και ελέγχου λειτουργίας καταστημάτων. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης από το Δήμο.
  2. Τοπογραφικό Χώρου.

Δικαιολογητικά για περίπτερα με άδεια τσιγάρων

  1. Φωτοτυπία της άδειας περιπτέρου από την Νομαρχία
  2. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Προσοχή : Η 188/2000 απόφαση του Δ.Σ. Σητείας προβλέπει για κάθε περίπτερο , μόνο 3 ψυγεία (1 παγωτών και 2 αναψυκτικών σε χώρω 4 τ.μ.. Όλα τα πέραν αυτών χρεώνονται με πρόστιμο διπλάσιο του αναλογούντος τέλους, το οποίο αποστέλλεται το επόμενο έτος.

Χρήσιμες πληροφορίες

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι :

Α) Βάση του Ν.1080/80 θα πρέπει να εφοδιάζεστε με τις άδειες κοινοχρήστου χώρου πριν την χρήση αυτού. Οι αιτήσεις για την έκδοση της σχετικής άδειας πρέπει να κατατίθενται στην Υπηρεσία μας από 1/1 του κάθε έτους έως και το τέλος του 5ου μήνα του ιδίου έτους. Κάθε χρόνο για την αίτησή σας πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.