Τρυπητός

11/05/2010 14:41  -  3458 αναγνώσεις

Έτσι ονομάζεται μικρή χερσόνησος σε απόσταση 3 χλμ. Από την πόλη της Σητείας. Πιθανώς οφείλει το όνομά της σε απλό επίμηκες όρυγμα στην βραχώδη Ν.Α πλευρά της μήκους 30μ. πλάτους 5,50μ. και ύψους 5μ.
Το δάπεδο έχει κλίση προς τη θάλασσα. Το όρυγμα αυτό είναι τεχνητό και η μελέτη του που έγινε από τον αρχαιολόγο Κ. Διαβάρα απέδειξε ότι πρόκειται για αρχαίο νεώσοικο.
Νεώσοικο ονόμαζαν οι αρχαίοι υπόστεγο φυσικό ή τεχνητό στο οποίο ανελκύοντο πλοία είτε για προστασία από τις καιρικές συνθήκες ή για επισκευές, κυρίως τους χειμερινούς μήνες κάτι δηλ. σαν το σημερινό καρνάγιο. Ο νεώσοικος της Σητείας προστατεύεται από τους Β και ΒΑ ανέμους που είναι πιο συχνοί στην βόρεια ακτή της Κρήτης.
Τα πλοία που εφυλάσσονταν ήταν μεσαίου μεγέθους.
Ο ξύλινος εξοπλισμός του νεώσοικου για την ανέλκυση και καθέλκυση έχει φυσικά καταστραφεί. Ο νεώσοικος της Σητείας είναι ο μόνος βεβαιωμένος στην Κρήτη και ο μελετητής του πιστεύει ότι θα πρέπει να χρονολογηθεί στους Ελληνιστικούς χρόνους πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα μετά την έναρξη συστηματικών ανασκαφικών εργασιών από τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού στην περιοχή.

Μια ελληνιστική πόλη απλώνεται σε ολόκληρη την χερσόνησο και η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει σε φως τμήματα συνοικιών της καθώς και το ισχυρό αμυντικό της τείχος στην νότια πλευρά το οποίο προστατεύει και το νεώσοικο. Μεγάλος αριθμός από αγγεία, νομίσματα, κοσμήματα και μολύβδινα σταθμία ήρθε σε φως. Οι ανασκαφές συνεχίζονται ελπίζοντας ότι επί τέλους εντοπίστηκε η αρχαία Σητεία και πιθανώτατα η Σηταία της επιγραφής της Πραισσού.