Μόχλος

04/04/2007 18:10  -  3017 αναγνώσεις

Γραφικό ψαροχώρι στη βόρεια ακτή της Σητείας. Η περιοχή κατοικήθηκε από την πρωτομινωική έως την υστερομινωική περίοδο. Σπουδαία ευρήματα απέδωσαν οι ανασκαφές από το 1908 μέχρι και σήμερα. Στο απέναντι από τον οικισμό νησάκι που ήταν ενωμένο με τον οικισμό και αποτελούσε μεγάλο Μινωικό κέντρο-λιμάνι ανασκάφηκαν εξαιρετικής σημασίας Μινωικές αρχαιότητες: Στη Δυτική πλευρά του μαζικοί τάφοι- σπίτια αρχοντικών οικογενειών, όπου βρέθηκαν εξαιρετικής τέχνης και σημασίας χρυσά κοσμήματα και διαδήματα, σφραγιδόλιθοι, ένα θαυμάσιο χρυσό δακτυλίδι με παράσταση γυμνής θεότητας σε πλοίο κ.α. εξαίρετα αγγεία, αργυρή πυξίδα κ.α. Στο Νότιο μέρος ανασκάφηκε μεγάλος Μινωικός οικισμός και στο Βόρειο ερείπια οχυρώσεων Ρωμαϊκού και Βυζαντινού οικισμού. Στον οικισμό που κατοικείτο από τη Νεολιθική περίοδο βρέθηκαν Ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές, αρχαίο λατομείο, σειρά τάφων με θαυμάσια αγγεία κ.α. Το Μόχλος είμαι θέρετρο των γύρω χωριών, προσελκύει πολλούς ξένους φυσιολάτρες και θεωρείται τοπίο σπάνιας ομορφιάς.