Στοιχεία Νέων ΟΤΑ

19/04/2007 15:59  -  8226 αναγνώσεις


Δ. Σητείας
Δημ. Διαμέρισμα
(τέως ΟΤΑ)
Πληθυσμός
απογραφής 2001
Πληθυσμός
απογραφής 2014
Εκταση
σε στρέμματα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Κ.Λιθινών   350    
Κ.Περιβολακίων   104    
Κ.Πεύκων   763    
Κ.Χρυσοπηγής   187    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ
Κ.Ζάκρου
738
 
Κ.Καρυδίου(Σητείας)   86    
Κ.Μητάτου   48    
Κ.Παλαικάστρου   1187    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ
Κ.Αγίας Τριάδος   77    
Κ.Απιδίων(Μέσα Απιδίου)   343    
Κ.Αρμένων   322    
Κ.Ζίρου   463    
Κ.Παπαγιαννάδων   276    
Κ.Χανδρά   232    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κ.Λάστρου 195 153 18981  
Κ.Κρυών 265 130 29313  
Κ.Μαρωνίας 195 151 11095  
Κ.Μέσα Μουλιανών 304 247 13455  
Κ.Μυρσίνης 193 155 6177  
Κ.Πραισού 85 55 8272  
Κ.Ρούσσας Εκκλησίας 188 219 19692  
Κ.Σκοπής 838 763 23116  
Κ.Σταυρωμένου 216 165 8747  
Κ.Τουρλωτής 447 421 10753  
Κ.Χαμεζίου 241 253 14319  
Κ.Σφάκας 422 326 12429  

Δ.Σητείας

8748

9772

22593

Εδρα

Κ.Έξω Μουλιανών 356 252 17141  
Κ.Αχλαδίων 409 271 13220  
Κ.Κατσιδωνίου 169 96 25340  
Κ.Πισκοκεφάλου 827 776 15069  
Κ.Αγίου Γεωργίου 243 178 8772  
         
Σύνολο 14929 14383 278484  

Τελευταία Ενημέρωση: 27/02/2006 03:48:25 πμ