Στοιχεία Νέων ΟΤΑ

19/04/2007 15:59  -  8226 αναγνώσεις


Δ. Σητείας
Δημ. Διαμέρισμα
(τέως ΟΤΑ)
Πληθυσμός
απογραφής 2001  
Πληθυσμός
   απογραφής 2014   
Πληθυσμός
   απογραφής 2021   
Εκταση
   σε στρέμματα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Κ.Λιθινών   350  283    
Κ.Περιβολακίων   104  92    
Κ.Πεύκων   763  834    
Κ.Χρυσοπηγής   187  134    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ
Κ.Ζάκρου
738  720
 
Κ.Καρυδίου(Σητείας)   86  40    
Κ.Μητάτου   48  -    
Κ.Παλαικάστρου   1187  1254    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ
Κ.Αγίας Τριάδος   77  58    
Κ.Απιδίων(Μέσα Απιδίου)   343  319    
Κ.Αρμένων   322  288    
Κ.Ζίρου   463  399    
Κ.Παπαγιαννάδων   276  210    
Κ.Χανδρά   232  192    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κ.Λάστρου 195 153  120 18981  
Κ.Κρυών 265 130  97 29313  
Κ.Μαρωνίας 195 151  124 11095  
Κ.Μέσα Μουλιανών 304 247  320 13455  
Κ.Μυρσίνης 193 155  162 6177  
Κ.Πραισού 85 55  114 8272  
Κ.Ρούσσας Εκκλησίας 188 219  306 19692  
Κ.Σκοπής 838 763  660 23116  
Κ.Σταυρωμένου 216 165  135 8747  
Κ.Τουρλωτής 447 421  386 10753  
Κ.Χαμεζίου 241 253  234 14319  
Κ.Σφάκας 422 326  323 12429  

Δ.Σητείας

8748

9772

 11166

22593

Εδρα

Κ.Έξω Μουλιανών 356 252  232 17141  
Κ.Αχλαδίων 409 271  237 13220  
Κ.Κατσιδωνίου 169 96  68 25340  
Κ.Πισκοκεφάλου 827 776  820 15069  
Κ.Αγίου Γεωργίου 243 178  111 8772  
           
Σύνολο 14929 14383  20438 278484  

Τελευταία Ενημέρωση: 23/04/2024 03:48:25 πμ