Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ.

27/03/2008 15:10  -  6954 αναγνώσεις

Τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, συνιστώνται με απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.

Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισμένης δημοτικής υπηρεσίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων.

Στο Δήμο Σητείας λειτουργεί το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ.