Εκπαίδευση

04/09/2007 12:04  -  10215 αναγνώσεις

Στην πόλη της Σητείας λειτουργούν 6 Νηπιαγωγεία και 4 Δημοτικά σχολεία. Επίσης, υπάρχουν 2 Γυμνάσια καθώς κι ένα Γενικό και ένα Επαγγελματικό Λύκειο. Μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση παρέχεται από το ΙΕΚ Σητείας, ενώ σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη λειτουργεί το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης.