26/4/2013 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Σητείας

26/04/2013 12:42  -  899 αναγνώσεις

Η Δημοτική Κοινότητα Σητείας συνεδριάζει την  Τρίτη 30/4/2013 και ώρα 14:15 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)  Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στον Σταματελάτο Ιωάννη επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 66.

 2)  Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στην Ι.Κ.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ επί της οδού 3ης Σ/βρίου.

3) Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Μαστοράκη Ιωάννη στον Τρυπητό

 4) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μηχανισμού στήριξης γλαστρών στα φωτιστικά σώματα επί των οδών Ελ.Βενιζέλου και Β.Κορνάρου.

 5)  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του χώρου των δημοτικών σφαγείων.

                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                        Γιάννης Σφενδουράκης