21/5/2012 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Σητείας

21/05/2012 15:17  -  910 αναγνώσεις

Παρακαλώ να προσέλθετε για συνεδρίαση στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας (2ος όροφος του Δημοτικού Καταστήματος), την Τετάρτη 23/05/2012 και ώρα 14:15 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4/2012 απόφασης σχετικής με τη μελέτη  «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος Πόλης Σητείας, Έργο – Δράση: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας Δημοσίων Χώρων (Ο.Σ.Α.Α Περιοχής Ξεροκαμάρες).

 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαμόρφωση του κοιν. χώρου μεταξύ των Ο.Τ.  7 & 2 (περιοχή πάνω από το εθνικό στάδιο) του παλαιού πολεοδομικού σχεδίου Σητείας.

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος


                                                                         Γιάννης Σφενδουράκης