21-03-2012 Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Σητείας

21/03/2012 14:00  -  952 αναγνώσεις

Συνεδριάζει την Παρασκευή 23/03/2012 και ώρα 14:15 μ.μ. η Δημοτική Κοινότητα Σητείας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) στην Καλαμπόκης ΑΕ για κατάστημα επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στη Σητεία.

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για απομάκρυνση μόνιμων πλαισίων εορταστικού στολισμού στο σύνολο του αστικού ιστού της πόλης.

 

                                                                                          Ο Πρόεδρος      

                                                 

                                                                                  Γιάννης Σφενδουράκης