12/01/2012 Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Σητείας

12/01/2012 14:27  -  1099 αναγνώσεις

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16/01/2012 και ώρα 14:15 μ.μ. η Δημοτική κοινότητα Σητείας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.  Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης κατ/τος (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ) στον  κ. Δογραματζή Χαράλαμπο  στην οδό Καπετάν Σήφη 11 στη Σητεία.

 2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εφαρμογή του ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/04 τ.Α’) που  αφορά στην απομάκρυνση παλαιών και εγκαταλελειμμένων οχημάτων .

                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                         

                                                                                     Γιάννης Σφενδουράκης