ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10/07/2020 14:47  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                          ΗΜΕΡ. :  10 / 07/ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4571

Αρχεία