ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

31/07/2020 14:34  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                      ΗΜΕΡ. : 31/07/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:  5242     

Αρχεία