Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις Κολυμβητικές Δεξαμενές (SARS-CoV-2).

12/06/2020 09:24  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ          

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                             

Ταχ.Δ/νση:   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                

Τ.Κ               723 00

Τηλέφωνο: 28433 40523                                             Σητεία : 12/06/2020

Fax:  28430 29243                                                       

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοιό στις Κολυμβητικές Δεξαμενές.

 

       Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ αριθμό Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 32179/ 22-05-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την έναρξη λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β΄/1973), (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ).

        Παρακαλούμε όλους τους υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων κολυμβητικών δεξαμενών για την πιστή εφαρμογή της.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ